Birlikte Neler Yapabiliriz?

Bölgesel yapılanmanın ve kollektif çalışmakla elde edilebilecek güç birliğine inanmaktayız. Yaşadığınız, bulunduğunuz bölgede;
• Mahalli İdareler,
• Polis ve Askeri teşkilatlar,
• Yerel yönetimler,
• Hükümet kurumları,
• Ticaret ve Meslek Odaları,
• Bizim ürün portföyümüze odaklanabilecek alıcı ve satıcı firmalar,
• Savunma sanayii firmaları,
• İş Adamları Dernekleri,
• Sivil toplum yapılanmalarına ulaşarak firmamızı ve ürünlerimizi tanıtmak, bölgesel iş ve çözüm ortakları bulmak - geliştirmek istiyoruz. Başarılarımıza ortak olmak isteyenleri aramıza bekliyoruz.

Sizlerle Gelişiyor Sizlerle Büyüyoruz
www.ikmalci.com