Lastik Patlatan Kullanıcı Personelin Rolü

Yol kapanının en düşük tehlike riski ve en etkili biçimde kullanılmasında kullanıcı personelin rolü önemlidir.

Yol kapanını aceleyle yerleştirilmesi genelde işlemin etkisiz ve operasyonun tehlikeli olmasına sebep olacaktır.

Görevliler ve araçları her zaman emniyetli pozisyonda ve yol şeritlerinin dışında, tehlikeden uzakta olmalıdır.

  • Operasyonda görevli bulunan tüm görevlilerin güvenliği önceliklidir. Görevliler ve araçları her zaman emniyetli pozisyonda ve yol şeritlerinin dışında, tehlikeden uzakta olmalıdır. Görevli personelin güvenliği konusunda şüphe varsa, Lastik Patlatan o bölgeye yerleştirilmemelidir.
  • Operasyona dahil olan tüm personel arasında, kovalayan ve yol kapanını kuracak ekip arasında iletişim ve koordinasyon çok önemlidir.
  • Kovalama ve yol kapanını kullanma konusunda uygulama stratejisi tespit edilmeli ve tüm ekipler buna uymalıdır.
  • Yol kapanını kullanacak olan personele önceden belirlenen yer ve zamanda yol kapanını yerleştirmesi için yeterli zaman verilmelidir.
  • Yol kapanını aceleyle yerleştirilmesi genelde işlemin etkisiz ve operasyonun tehlikeli olmasına sebep olacaktır.
  • Şaşırtma en etkili yöntemdir. Yol kapanının yerleştirileceği bölgenin gizlenmesi ve yol kapanının örtülü bir şekilde bulunması önerilir.

Sizlerle Gelişiyor Sizlerle Büyüyoruz
www.ikmalci.com