Roket Teli

Roket Teli

Ürün Kodu: 400-0RMESH

Düşman unsurların el bombası ve anti-tank roket silahlarıyla yaptığı saldırılara karşı yapılardaki personelin can güvenliğini sağlayan, düşük maliyetli ve hızlı uygulanabilir basit bir güvenlik sistemidir. İkinci Dünya Savaşı’nın anti-tank savaş başlıkları kullanımına başladığı günlerden bu yana çeşitli çalışmalarla denenen bu sistem, günümüzde son halini alarak ilk önce zırhlı araçlara, daha sonra da personel yapılarına koruma sağlamıştır. Anti-mayın ve anti-pusu özelliği olan ZPT (zırhlı personel taşıyıcı) araçlarda hafif ve etkin çözüm olarak kullanılmaktadır.
Roket telleri var olan binada herhangi bir tadilat gerektirmeden, binanın bulunduğu coğrafik konumun stratejik değerlendirmesini müteakiben binanın dışına çevresini saracak şekilde uygulanan bir sistemdir. Tellerin diğer bir önemli kullanımı da, düşman kuvvetlerin saldırı önceliği olan statik gözlem ve savunma noktalarıdır. Düşman unsurların öncelikle bu noktalara saldırarak çevresel üs güvenliğini etkisiz hale getirmesi taktikleri, yıllardır uygulanan bir harekât tarzıdır. Bu noktada uygun şekilde konumlandırılmış roket telleri, yapılabilecek muhtemel roket saldırılarını engellemektedir. Roket tellerinin kullanıldığı en önemli ikinci durum, personelin en zayıf ve savunmasız olduğu anlar olan üs-içi serbest zaman aktivite ve temel ihtiyaç alanlarıdır. Bu noktalarda kullanılan roket telleri de, beşeri kuvvetlere karşı etkin kullanılan anti-tank ve el bombası silahlarının ciddi boyutlarda personel zayiatı vermesini önlemektir. Kısacası roket teli, diğer muharebe silahlarının etkisiz kaldığı balistik özellikli alanlarda roket saldırılarına karşı kullanılacak yegâne malzemedir.
Roket teli, kompozit materyallerden oluşmaktadır. Böylelikle esnek, hafif, etkin ve sağlam bir güvenlik ekipmanı olarak istenilen tüm araç ve alanlara uygulanabilmektedir. Yapılan kafes uygulamalarına nazaran roket telleri, uygulanan araçlarda ciddi anlamda maliyet avantajları yaratmaktadır.